Clădirea societăţii este una dintre cele mai vechi construcţii din oraşul Lugoj.

Hotelul este atestat documentar din anul 1835. Iniţial a purtat numele "Drei Rosen", după Revoluţia de la 1848-1849 "Kaiser Gasthaus", iar în perioada dualismului austro-ungar a devenit "König von Ungarn", iar din anul 1918 se numeşte "Dacia".

Aici, pe zidurile hotelului s-a afişat în trei culori "Proclamaţia Paşoptistă", iar în sala mică de la etajul I au fost strânse medicamente şi echipament pentru armata română ce lupta pe câmpurile din Bulgaria în Războiul de Independenţă 1877-1878.

De-a lungul vremii în clădirea societăţii au poposit mari personalităţi politice, culturale şi ştiinţifice cum ar fi: Nicolae Iorga, Liviu Rebreanu, Victor Eftimiu, George Enescu, Nicolae Titulescu, Gheorghe Marinescu, Octavian Goga, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Mihai Brediceanu, Corneliu Coposu.


Despre Lugoj

Lugoj (în maghiară Lugos, în germană Lugosch) este un municipiu şi al doilea oraş ca mărime şi importanţă din judeţul Timiş, Banat, România.

Unul dintre cele mai importante centre ale mişcării culturale din Transilvania şi Banat, Lugojul este cunoscut pentru rolul important pe care l-a jucat în dezvoltarea învăţământului, în mişcarea de eliberare socială şi naţională şi consolidarea unităţii naţionale a românilor. Aici a avut loc în 1848 a doua Adunare naţională a românilor din Banat. Astăzi este un important centru cultural şi renumit centru muzical.

Continuând importantele tradiţii culturale şi de spiritualitate românească, Lugojul este considerat capitala culturală a Banatului, Casa de Cultură a municipiului Lugoj organizand următoarele manifestări artistice:

  • Festivalul Internaţional Coral Ion Vidu;
  • Festivalul Internaţional de Teatru Neprofesionist;
  • Festivalul Internaţional de Folclor Ana Lugojana;
  • Concursul Internaţional de Canto Traian Grozăvescu;